Loading...

Zakup biletów on-line

Jako organizacja pozarządowa, naszym celem jest przybliżanie sztuki dzieciom, zwłaszcza tym, które w szczególny sposób postrzegają świat. Prowadzimy edukację muzyczną, organizujemy wydarzenia angażujące wszystkie zmysły – działamy sensorycznie, otaczamy muzyką, pokazujemy instrumenty, zapewniamy naszym odbiorcom bliski kontakt ze sztuką. 

Nasze wydarzenia łączą w sobie elementy teatru, sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, ćwiczeń wspierających rozwój integracji sensorycznej. W wydarzeniu można wziąć udział kupując bilet online lub zaprosić nas do swojego przedszkola lub szkoły: kontakt@fundacjasf.org 

Zapraszamy!